W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 40-lecia Kapeli Podwórkowej Kombinatorzy z Budzynia, chcemy podziękować za opiekę duchową Księżom którym zawdzięczamy pomoc w czasie naszej wieloletniej działalności i w czasie wojaży po świecie. Są to:

Ksiądz Profesor Jan Kanty Pytel

Dziękujemy za przygotowanie i umożliwienie zaśpiewania „Piosenki dla Ojca Świętego” przed Papieżem Benedyktem XVI w Watykanie. Ksiądz Profesor jest inicjatorem i pomysłodawcą utworu „Modlitwa Wędrownego Grajka” do tekstu Jana Kasprowicza którą wykonuje kapela Kombinatorzy.

Ksiądz Proboszcz Przemysław Prętki


Ksiądz Przemysław Prętki proboszcz naszej parafii w Budzyniu, obecnie proboszcz w Rożnowie wspiera nas w działalności, traktowany już jako jeden z członków Kombinatorów, współtowarzysz naszych wojaży po świecie.

Ksiądz Paweł Kryszkiewicz

Ksiądz Paweł Kryszkiewicz proboszcz parafii w Camden koło Filadelfii w Stanach Zjednoczonych jest przyjacielem kapeli, organizatorem wyjazdów w 2010 i 2011 roku do USA wraz z mamą Panią Ewą, bardzo mocno zaangażowani w pobyt i koncerty m.in. w Nowym Jorku, uczestnicy naszych wyjazdów do Bawarii i na Węgry.

Wójt Gminy Marcin Sokołowski


Panu Marcinowi Sokołowskiemu Wójtowi Gminy Budzyń dziękujemy za opiekę zwłaszcza finansową, bez niej nasza działalność była by uboga. Dziękujemy za promowanie kapeli na szczeblu samorządowym i dziękujemy za wspólny wyjazd – niezapomniany do Włoch, Watykanu i Austrii. Polecamy się na przyszłość.

Pan Lech Konopiński

Panu Lechowi Konopińskiemu – znanemu poznańskiemu satyrykowi dziękujemy za teksty piosenek w gwarze poznańskiej które specjalnie napisał do naszej kapeli. Za kultywowanie tych tradycji gwarowych otrzymaliśmy Certyfikat „Najlepsze w Polsce”.